Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Deflexió

Desviació del vent, particularment la produïda per la força de Coriolis corresponent a la rotació de la Terra.

Enllaç permanent: Deflexió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dèficit higromètric | Glossari Meteorologia | Densitat >

Novetats