Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fracció d'insolació

Relació entre les hores que lluu realment el Sol i les que lluiria si no hi hagués núvols i l'aire fos perfectament transparent.

Enllaç permanent: Fracció d'insolació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fracció de saturació | Glossari Meteorologia | Fracto >

Novetats