Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Freqüència

Nombre de vegades(nombre absolut o, millor, tant per cent dins el total d'observacions), que en un llarg període de temps és observat un fenomen o un valor determinat d'un element meteorològic o de les seves desviacions.

Enllaç permanent: Freqüència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fracto | Glossari Meteorologia | Fricció >

Novetats