Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fricció

En Meteorologia se sol anomenar fricció el conjunt d'accions que la superfície de la terra i dels mars exerceix en la velocitat, la direcció i la textura del vent.

Enllaç permanent: Fricció - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Freqüència | Glossari Meteorologia | Frigorímetre >

Novetats