Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front

Línia de separació a ran de terra entre dues masses d'aire d'origen o de propietats diferents, en particular entre una d'aire calent i una d'aire fred. (Vid. Cap.)

Enllaç permanent: Front - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Frigorímetre | Glossari Meteorologia | Front calent >

Novetats