Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Frigorímetre

Aparell que serveix per a determinar el poder refrigerant de l'aire, mesurant l'energia elèctrica que és necessària per a conservar a 37° C la temperatura d'una esfera metàl•lica negra.

Enllaç permanent: Frigorímetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Fricció | Glossari Meteorologia | Front >

Novetats