Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gebratge

Fet de dipositar-se gebre damunt els objectes que es troben dins un núvol en sobrefusió. S'aplica especialment al cas dels avions que volen dins un núvol de tals condicions.

Enllaç permanent: Gebratge - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gebrada | Glossari Meteorologia | Gebre >

Novetats