Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Glaçada

El fet de glaçar- se l'aigua dels reguerons, basses, etc., per un refredament de l'ambient. (Diccionari general.) El fet de glaçar-se la saó de la terra per efecte del fred. Convé no aplicar aquest nom a la gelada, a fi de distingir els dos fenòmens, que són diferents. (Vid. dia de glaçada.)

Enllaç permanent: Glaçada - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Glaç | Glossari Meteorologia | Glaçar >

Novetats