Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Glaçar

a) Baixar la temperatura a sota de 0°C. b) Formar-se glaç a la superfície de l'aigua quieta. Els fenòmens a) i b) són diferents, car l'aigua en petites gruixes pot glaçar-se ja des dels 3°C de temperatura de l'aire, a causa del fred degut a l'evaporació.

Enllaç permanent: Glaçar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Glaçada | Glossari Meteorologia | Glacera >

Novetats