Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Glòria

Conjunt de cercles concèntrics i acolorits que envolten l'ombra del cap de l'observador projectada en un banc de boira.

Enllaç permanent: Glòria - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Globus sonda | Glossari Meteorologia | Golfada >

Novetats