Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Globus sonda

Globus de cautxú, lliure, més gran que un globus pilot, senzill o acoblat de dos en dos, amb el qual s'eleva un meteorògraf en l'atmosfera.

Enllaç permanent: Globus sonda - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Globus pilot | Glossari Meteorologia | Glòria >

Novetats