Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gradient autoconvectiu

Enllaç permanent: Gradient autoconvectiu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gradient adiabàtic | Glossari Meteorologia | Gradient del potencial elèctric >

Novetats