Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gradient del potencial elèctric

(O abreujadament, gradient elèctric.) Variació del potencial elèctric de l'atmosfera amb l'altitud. El seu valor és molt variable, entre límits amplíssims; a les planúries i en bon temps, és de l'ordre de 100 volts per metre.

Enllaç permanent: Gradient del potencial elèctric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gradient autoconvectiu | Glossari Meteorologia | Gradient normal >

Novetats