Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gradient adiabàtic

Gradient tèrmic vertical, en l'atmosfera lliure, de 0,98°C per 100 metres, que correspon a l'ascensió adiabàtica de l'aire sec. A vegades es dóna el mateix nom al gradient tèrmic corresponent a l'ascensió adiabàtica de l'aire saturat.

Enllaç permanent: Gradient adiabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Gradient | Glossari Meteorologia | Gradient autoconvectiu >

Novetats