Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Higroscopi

Instrument per a judicar d'una manera aproximada si el grau higromètric de l'aire és més o menys elevat.

Enllaç permanent: Higroscopi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Higròmetre | Glossari Meteorologia | Hipsòmetre >

Novetats