Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Hipsòmetre

Aparell amb el qual es determina l'altitud d'un lloc (més concretament, la pressió atmosfèrica) observant la temperatura d'ebullició de l'aigua.

Enllaç permanent: Hipsòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Higroscopi | Glossari Meteorologia | Histograma >

Novetats