Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Hivern

Una de les estacions de l'any, que en Meteorologia comprèn (per a l'hemisferi nord) els mesos de desembre, gener i febrer.

Enllaç permanent: Hivern - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Histograma | Glossari Meteorologia | Holostèric >

Novetats