Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Histograma

Representació gràfica de les freqüències dels diferents valors d'un element variable.

Enllaç permanent: Histograma - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Hipsòmetre | Glossari Meteorologia | Hivern >

Novetats