Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Humitat específica

Pes, en grams, del vapor d'aigua contingut en 1 Kg d'aire humit.

Enllaç permanent: Humitat específica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Humitat absoluta | Glossari Meteorologia | Humitat relativa >

Novetats