Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Humitat relativa

Relació entre la quantitat de vapor d'aigua contingut en un volum d'aire i la que aquest contindria si estigués saturat. S'expressa en tant per cent (0 = sequedat absoluta; 100 = saturació).

Enllaç permanent: Humitat relativa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Humitat específica | Glossari Meteorologia | Humitat relativa fisiològica >

Novetats