Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Humitat absoluta

Quantitat de vapor aquós, en grams, contingut en un metre cúbic d'aire.

Enllaç permanent: Humitat absoluta - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Humitat | Glossari Meteorologia | Humitat específica >

Novetats