Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Huracà

a) Vent violent produït pels ciclons tropicals; més especialment pels del Mar de les Antilles. b) El conjunt del cicló. c) En l'escala de Beaufort, vent amb una velocitat mitja de més de 34 metres per segon.

Enllaç permanent: Huracà - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Humitat relativa fisiològica | Glossari Meteorologia | Iceberg (pron. àisberg) >

Novetats