Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Integral tèrmica

Suma de les temperatures mitges diàries, compresa entre dues fases importants del cicle vegetatiu d'una planta. Es compta en dies-graus. (Vid. Temperatura acumulada.)

Enllaç permanent: Integral tèrmica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Insolació | Glossari Meteorologia | Intercanvi d'aire >

Novetats