Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Intercanvi d'aire

La barreja d'aire entre llocs més o menys llunyans, per efecte dels vents, de la convecció i la turbulència.

Enllaç permanent: Intercanvi d'aire - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Integral tèrmica | Glossari Meteorologia | Interdiürn >

Novetats