Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isal•lotermes

Adj. Línies que en la carta del temps uneixen punts on la variació de temperatura en un interval de temps donat, ha estat la mateixa.

Enllaç permanent: Isal•lotermes - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isal•lobares | Glossari Meteorologia | Isanòmales >

Novetats