Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isanòmales

Adj. Línies que en un mapa passen per tots els punts d'igual anomalia (p. ex., d'igual anomalia tèrmica en relació amb la temperatura mitja del paral•lel terrestre respectiu).

Enllaç permanent: Isanòmales - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isal•lotermes | Glossari Meteorologia | Isentròpic >

Novetats