Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isobrontes

Adj. Línies que uneixen els punts pels quals passa simultàniament una línia de tempestes.

Enllaç permanent: Isobrontes - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isòbar (o isobàric) | Glossari Meteorologia | Isògones (del vent) >

Novetats