Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isòbar (o isobàric)

Adj. D'igual pressió atmosfèrica. (Línies isobàriques = línies d'igual pressió règim isobàric = manera com estan distribuïdes les pressions.)

Enllaç permanent: Isòbar (o isobàric) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Iso | Glossari Meteorologia | Isobrontes >

Novetats