Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isògones (del vent)

Adj. Línies que passen pels punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals. En el mètode de Sandstrom, llur tractat és una operació prèvia per al de les línies de corrent.

Enllaç permanent: Isògones (del vent) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isobrontes | Glossari Meteorologia | Isograma >

Novetats