Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isohietes

Adj. Línies que passen per punts d'igual quantitat de precipitació aquosa.

Enllaç permanent: Isohietes - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isograma | Glossari Meteorologia | Isolínies >

Novetats