Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isograma

Mapa en el qual ha estat dibuixat un sistema d'isolínies.

Enllaç permanent: Isograma - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isògones (del vent) | Glossari Meteorologia | Isohietes >

Novetats