Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isolínies

Nom genèric de les línies que en un mapa uneixen punts on és igual el valor d'algun element meteorològic. La terminologia de les isolínies, gairebé tota d'etimologia grega, és molt vasta; però són molts els noms d'aquesta classe que estan pràcticament en desús. A més, amb poc d'esforç es pot deduir per a cadascun, si es vol, la forma catalana escaient. Es pot veure una relació molt completa d'aquestes famílies de línies (isograms) en un treball del professor C. F. Talman publicat en la Monthly Weather Review dels Estats Units (abril del 1917, pàgines 195-198), o bé en el del R. P. Selga Vocabulario de líneas meteorológicas, publicat en el Butlletí de la Sociedad Astronómica de España y América, núms. 153 a 159. Al Lexique météorologique en consten també en gran nombre.

Enllaç permanent: Isolínies - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isohietes | Glossari Meteorologia | Isòmeres o isomèriques >

Novetats