Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isonefes

Adj. Línies que uneixen els punts de la Terra que tenen la mateixa nuvolositat mitja.

Enllaç permanent: Isonefes - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isòmeres o isomèriques | Glossari Meteorologia | Isopícnic >

Novetats