Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isopícnic

Adj. D'igual densitat

Superfícies isopícniques = Superfícies que passen pels punts on l'aire té la mateixa densitat. Nivell isopícnic = altitud (d'uns 8 km) a la qual són petites les variacions de densitat de l'aire.

Enllaç permanent: Isopícnic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isonefes | Glossari Meteorologia | Isopletes >

Novetats