Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isòmeres o isomèriques

Adj. Es diu de les línies que uneixen els punts per als quals l'anomalia mensual, anual, etc., de pluja té el mateix valor, comptat en tant per cent de la pluja normal.

Enllaç permanent: Isòmeres o isomèriques - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isolínies | Glossari Meteorologia | Isonefes >

Novetats