Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isostèric

Adj. D'igual volum específic. Coincideix en significat amb Isopícnic.

Enllaç permanent: Isostèric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isopletes | Glossari Meteorologia | Isoterma (o isotèrmica) >

Novetats