Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isopletes

Adj. Línies que en una gràfica passen per punts corresponents a un determinat valor d'un element meteorològic, quan aquest és referit a dues variables independents, una de les quals, generalment, és el temps (p. ex., temperatura per a cada hora del dia i cada època de l'any). Quan la gràfica és una representació cartesiana, les isopletes vénen a ésser com les corbes de nivell d'un mapa topogràfic.

Enllaç permanent: Isopletes - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isopícnic | Glossari Meteorologia | Isostèric >

Novetats