Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Jarovització

(Vernalització).- Procediment per a modificar algun dels períodes crítics d'una planta (en particular del blat) a fi d'alterar el seu cicle vegetatiu en vistes a una fructificació precoç o al desfasatge en relació amb el cicle vital d'algun paràsit nociu. Un dels mitjans utilitzats és el manteniment d'una temperatura artificialment baixa durant la fase de llavor.

Enllaç permanent: Jarovització - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isoterma (o isotèrmica) | Glossari Meteorologia | Laminar >

Novetats