Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Laminar

Adj. Es diu dels corrents fluids que no presenten turbulència. Especialment s'aplica al vent horitzontal no turbulent.

Enllaç permanent: Laminar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Jarovització | Glossari Meteorologia | Latitud >

Novetats