Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Latitud

Angle que la vertical d'un lloc forma amb el pla de l'equador terrestre.

Enllaç permanent: Latitud - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Laminar | Glossari Meteorologia | Lenticular >

Novetats