Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llebeig

Vent calent del SW, d'origen depressionari. (Vid. Garbí.)

Enllaç permanent: Llebeig - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llampurneig dels astres | Glossari Meteorologia | Llengua d'aire humit >

Novetats