Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llengua d'aire humit

Prominència que en les cartes isentròpiques projecten sovint les masses d'aire humides dins l'aire sec.

Enllaç permanent: Llengua d'aire humit - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llebeig | Glossari Meteorologia | Llengua d'aire sec >

Novetats