Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Marge

Qualsevol de les dues regions d'un sistema nuvolós més apartades de la trajectòria del centre. Es caracteritza per núvols en bancs (Ac, etcètera) i alguns cirrus, que poden coexistir amb cúmulus de bon temps.

Enllaç permanent: Marge - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Marea baromètrica | Glossari Meteorologia | Marinada >

Novetats