Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sistema nuvolós

Agrupació de núvols que formen un conjunt orgànic. Hi ha sistemes depressionaris, corresponents a una depressió ben definida, i sistemes tempestosos.

Enllaç permanent: Sistema nuvolós - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sismògraf | Glossari Meteorologia | Sobrefusió >

Novetats