Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Meteor

a) Nom genèric de tots els fenòmens físics naturals que esdevenen en l'atmosfera

b) Estel fugaç o fallidor; fragment de matèria sòlida que corre per l'espai i en penetrar en l'atmosfera es posa incandescent i pren l'aparença d'una estrella que cau.

Enllaç permanent: Meteor - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Meteo col•lectiu | Glossari Meteorologia | Meteorització >

Novetats