Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Microclima

Clima d'un espai reduït (d'un hort, d'un sanatori, d'un obrador, etc.).

Enllaç permanent: Microclima - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Microbarògraf | Glossari Meteorologia | Microsismes >

Novetats