Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Microbarògraf

Aparell per a inscriure les variacions molt petites i ràpides de la pressió atmosfèrica.

Enllaç permanent: Microbarògraf - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Metre geodinàmic (o dinàmic) | Glossari Meteorologia | Microclima >

Novetats