Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nefoscopi

Aparell per a determinar la direcció del moviment dels núvols i llur velocitat aparent.

Enllaç permanent: Nefoscopi - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nefologia | Glossari Meteorologia | Neu >

Novetats