Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nivell de condensació

Altitud a la qual una massa d'aire assoleix, per expansió adiabàtica, una temperatura prou baixa perquè es formi boira o núvol. En els fenòmens de convecció diürna, és el nivell de la base dels cúmulus.

Enllaç permanent: Nivell de condensació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nivell | Glossari Meteorologia | Nivell del mar >

Novetats