Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Nuclis de condensació

Corpuscles, generalment molt higroscòpics, damunt els quals s'inicia la condensació del vapor d'aigua atmosfèric en forma de gotes, quan el grau higromètric és suficientment alt.

Enllaç permanent: Nuclis de condensació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nucli de variació | Glossari Meteorologia | Nuclis de sublimació >

Novetats